Jeg skal beholde en av de to tispene fra kullet født 13. februar 2018. Hun skal hete Lisstassin Tes, eller Tesla RMV til daglig. RMV betyr Rask, Miljøvennlig og Vakker, så klart. Men hvem av dem som skal bli, det tror jeg ikke jeg finner ut av før rundt levering ca 10. april. De er HELT like foreløpig. 

Kan dette være Tesla RMV?